Įmonės atidarymas

Įregistruojate naują įmonę ir gaištate savo brangų laiką ieškodami atsakymų į skirtingus ir jums sudėtingus klausimus? Siūlome patikėti teisinius rūpesčius profesionalams. MES padėsime Jums įregistruojant skirtingas teisines verslo formas:

  • Mažąją bendriją;
  • Uždarąją akcinę bendrovę;
  • Individualią įmonę;
  • Viešąją įstaigą.

Taip pat esame pasiruošę padėti visais įmonės įsteigimo etapais ir būti šalia Jums prireikus individualios konsultacijos ar sprendimo šiais klausimais:
Padėsime Jums priimant sprendimą, dėl teisinės įmonės formos pasirinktos, pagal Jūsų veiklos sritį bei pobūdį. Pateiksime argumentus pagrįstus realiais pavyzdžiais ir strategija.

 

Suteiksime pradines teisines konsultacijas apie įmonės įregistravimą bei informuosime Jus apie visus pateikiamus įforminimo dokumentus:

Mažoji bendrija

Mažosios bendrijos steigimo dokumentai, nesant vadovui:
1. Steigimo aktas
2. Steigimo sutartis
3. Nuostatai, kai vienas narys
4. Nuostatai, kai vienas ir daugiau narių

Mažosios bendrijos steigimo dokumentai, esant vadovui:
1. Steigimo aktas
2. Steigimo sutartis
3. Nuostatai, kai vienas narys
4. Nuostatai, kai vienas ir daugiau narių

Teisės aktai:
1. Mažųjų bendrijų įstatymas

Uždaroji akcinė bendrovė

UAB steigimo dokumentai:
1. UAB steigimo aktas
2. UAB steigimo sutartis
3. UAB įstatai
4. Asmeninės vertybinių popierių sąskaitos išrašas
5. Operacijų akcijomis registravimo žurnalas
6. Akcininkų registravimo žurnalas

Teisės aktai:
1. Akcinių bendrovių įstatymas
2. Ūkio ministro įsakymas „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo”
3. Uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų ir pavyzdinių įstatų pildymo rekomendacijos

Individuali įmonė

IĮ steigimo dokumentai:
1. IĮ nuostatai

Teisės aktai:
1. Įsakymas dėl IĮ nuostatų ir jų pildymo rekomendacijų

Viešoji įstaiga

VšĮ steigimo dokumentai:
1. VšĮ steigimo aktas
2. VšĮ steigimo sutartis
3. VšĮ įstatai

Teisės aktai:
1. Ūkio ministro įsakymas „Dėl viešosios įstaigos pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo”
2. Viešosios įstaigos pavyzdinės steigimo akto formos pildymo rekomendacijos
3. Viešosios įstaigos pavyzdinės steigimo sutarties formos pildymo rekomendacijos
4. Viešosios įstaigos pavyzdinių įstatų pildymo rekomendacijos

  • Greitai įregistruosime Jūsų įmonę ir padėsime visais apskaitos bei buhalteriniais klausimais;
  • Įregistruojant įmonę ir pasirašant bendradarbiavimo sutartį dėl buhalterinės apskaitos vykdymo, pritaikysime individualius išskirtinius pasiūlymus ir sprendimus.
  • Visada patarsime verslo procesų klausimais ir surasime geriausią sprendimą.